Lakkering
Moderne lakkavdeling med høy kompetanse og lang erfaring

Lakkerings avdeling

Me utfører alt frå lakering av småskadar til omlakering av heile køyretøyet.

Vår moderne lakkeringsavdeling har høg kompetanse og lang erfaring innan lakkeringsfaget.

KONTAKT OSS PÅ TELEFON +47 56 52 88 88

Erfaring og kvalitet

Me nyttar avansert lakk-teknologi og godt utarbeidde prosessar som effektiviserer arbeidet. Mellom anna kan me berre lakkera skaden og ikkje heile panelet. Dette sparer deg både tid og kostnader.